REKRYTOINTIA yrityksille

Rekrytointipalvelu auttaa uuden työntekijän palkkaamisessa kun tarvitset työvoimaa! Etsimme työntekijää omasta laajasta työnhakijakannastamme tai laitamme pyynnöstä haun voimaan julkisille työnhakufoorumeille. Käytämme apuna tehokkaaksi rekrytointikanavaksi todettua sosiaalista mediaa. Meillä on kotikenttäetu rekrytoijana pohjoisessa Keski-Suomessa!

Säästä aikaa ja ulkoista rekrytointi riskittömästi!

Paketti voi sisältää esim:

✅ työpaikkailmoittelun useissa eri foorumeissa ja somessa
✅ hakemusten vastaanoton ja käsittelyn
✅ tarvittaessa hakemuksiin lisätietojen hankinnan
✅ sopivimpien hakijoiden haastattelut
✅ soveltavien tehtävien teettämisen
✅ suositusten tarkistamisen
✅ parhaiden hakijoiden esittelyt yritykselle
✅ tarvittaessa avustamisen loppuhaastatteluissa, työsopimusten tekemisessä ja mahdollisten palkkatukien hakemisessa

Jokainen rekrytointipaketti räätälöidään yritykselle sopivaksi. Rekrytointiin sovelletaan esimerkkiluettelosta tarvittavia keinoja.

Toimeksiannon hinta alkaen 799€ + alv 24% per työnimike
(esim. 6 pakkaajaa = yksi työnimike)
(esim. 6 pakkaajaa ja 1 trukkikuski = kaksi työnimikettä)

Rekrytointipalkkio realisoituu kokonaisuudessaan, kun asiakasyritys palkkaa ensimmäisen valitun henkilön. Aloitetusta rekrytointiprosessista veloitetaan joka tapauksessa puolet.
Rekrytointitoimeksiannossa yritys palkkaa työntekijän omalle palkkalistalleen.

Toimeksiantoyrityksen on halutessaan mahdollista ostaa lisänäkyvyyttä (some-mainos) työpaikkailmoitukselleen haluamallaan budjetilla (esim. 100-300€ + alv 24%, joka käytetään kokonaisuudessaan kyseisen työpaikan mainostamiseen).

Mikäli työntekijä otetaan OivaTyön kautta vuokratyöntekijäksi kohtuulliseksi ajaksi, rekrytointipalkkiota ei veloiteta. Vuokratyön veloituskerroin sovitaan yrityskohtaisesti. Kertoimeen vaikuttaa mm. yrityksen soveltama työehtosopimus. Lisäksi työntekijän mahdollinen palkkatukioikeus vaikuttaa kertoimeen alentavasti.

Ota yhteyttä, olemme apunasi!

VUOKRATYÖVOIMAA yrityksille

Uuden, ennestään tuntemattoman työntekijän palkkaaminen on yritykselle iso asia. Yrityksellä saattaa olla kausittain tarvetta lisähenkilöstölle, jolloin työntekijöiden löytäminen ja työsuhteen hoitaminen ulkoistetaan henkilöstövuokrausfirmaan. Uusien työntekijöiden löytäminen nopealla aikataululla saattaa olla yrityksille hankalaa ja aikaa vievää ja ehkäpä juuri kiireisimpään aikaa vuodesta.

Esimerkkitilanteita joissa henkilöstö hoidetaan meidän kautta:
Esim1. Päälliköiden työnkuvaan kuuluu paljon asioita ja uusien työntekijöiden metsästämiselle ei löydy aikaa.
Esim2. Yritys tarvitsee kausiluonteisesti useita uusia työntekijöitä ja sen hoitaminen on liian aikaa vievää
Esim3. Yrittäjä haluaa palkata ensimmäisen työntekijän ja asia on aivan uusi, jolloin palkkaaminen vuokratyösuhteen kautta on helppoa ja riskitöntä
Esim4. Yrittäjä ei halua itse huolehtia työntekijän työsopimuksista, palkanlaskennasta, tulorekisteri ilmoituksista jne.

Käytännössä työntekijä työskentelee käyttäjäyrityksessä, mutta työnantajana toimii OivaTyö Oy.

Vaiheet:
➡️ Sopimusten teko: yritys--OivaTyö ja OivaTyö--työntekijä
➡️ Työntekijä työskentelee käyttäjäyrityksessä
➡️ Yritys ilmoittaa tehdyt työtunnit OivaTyölle
➡️ OivaTyö laskee ja maksaa palkan työntekijälle tilipäivänä
➡️ OivaTyö huolehtii tulorekisteri ilmoituksista yms
➡️ OivaTyö lähettää vuokrauksesta laskun yritykselle
➡️ Yritys maksaa laskun ja vuokraus jatkuu
➡️ Työsuhdetta jatketaan vuokrauksena
➡️ Halutessaan yritys voi palkata työntekijän omalle palkkalistalleen

Kun vuokraat työntekijän ensin OivaTyön kautta, saat riskittömästi tutustua työntekijään, hänen työintoonsa, motivaatioonsa ja maksat vain tehdystä työstä!

✅ OivaTyön maltillinen veloituskerroin sisältää kaikki työnantajan lakisääteiset kulut, sairasajanpalkat, arkipyhät ja työterveyshuollon.
✅ OivaTyö hoitaa palkanmaksun lisäksi kaikki työnantajalle kuuluvat velvoitteet ja viranomaisilmoitukset!

Hinta on työntekijän tuntipalkka x veloituskerroin
Kysy rohkeasti lisää, olemme apunasi!

TYÖLLISYYSKOORDINAATIO kunnille

OivaTyö Oy tuottaa työllisyydenhoitopalvelua Kyyjärven kunnalle. Koordinaatioon
kuuluu kunnan palkkatukityöpaikkojen sekä työkokeilupaikkojen
koordinointi ja palkkatukien hakeminen.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti sosiaalityöntekijän, etsivän nuorisotyöntekijän,
kuntouttavan työtoiminnan, Kelan, Te-palveluiden sekä alueen eri yritysten ja hankkeiden kanssa.

✅ Työllisyyskoordinaattori toimii kunnan edustajana TYP-verkostossa. TYP
eli työllistymistä edistävässä monialainen yhteispalvelu on
tukimuoto pidempään työttömänä olleille kuntalaisille.

✅ Työllisyyskoordinaattori antaa työelämävalmennusta kuntalaisille,
jotka kaipaavat apua esim. aktiivimallissa, sovitellun päivärahan
hakemisessa ym. byrokratian kiemuroissa. Kuntalaiset ja alueen yritykset
voivat kysyä työllisyyskoordinaattorilta apua erilaisiin
työllisyyteen ja työllistämiseen liittyvissä asioissa.

HR-KONSULTOINTIA yrityksille

Edullinen palvelu pienille yrityksille, joilla ei ole omaa henkilöstöasiantuntijaa, työsuhteiden erilaisten vaiheiden hoitoon. Tilanteita joissa saatat tarvita HR-konsultointia, voivat olla esimerkiksi:
✅ työntekijän eläköityminen
✅ osatyökykyisen työntekijän asiat
✅ työtehtävien uudelleen järjestely
✅ palkkatukiasiat yms.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!